CPanel

จักรดาวกรุ๊ป : โรงแรม-ที่พัก จัดสรรที่ดินพร้อมสวนในเมือง จ.นครนายก

จักรดาว แคมป์ & รีสอร์ท Jukradao Camp&Resort

จักรดาว รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องนอนรวม ห้องประชุม ลานกิจกรรม

Standard rooms and bedrooms, meeting rooms, courtyard activities.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel   088-412-7995
โทรสาร/Fax    037-326-309

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท Star Hotel and Resort

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องอาหารเขาชะโงก ใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร

Standard room, "Khow-Cha-Ngok" restuarant, near AFAP School.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel. 098-384-2413, 037-615-275 
โทรสาร/Fax 037-651-285

หมู่บ้าน บ้านสวนจักรดาว Baan-Suan-Jukradao

บ้านสวนจักรดาว
จัดสรรที่ดินพร้อมสวนผลไม้ มีสระน้ำและสาธาณูปโภคครบครัน

Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office by
โทรศัพท์ /Tel.  087-127-4609
037-615-456

สวน*ภู*น้ำ Suan*Phu*Nam

สวน-ภู-น้ำ
จัดสรรที่ดินแปลงย่อยพร้อมสวนผลไม้ ที่ดินทุกแปลงติดสระน้ำ มีทิวเขาล้อมรอบ
Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office
โทรศัพท์/Tel.   087-127-4609
037-393-162

Home เขื่อนขุนด่านปราการชล

เขื่อนขุนด่านปราการชล

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนขุนด่านปราการชล เขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก
     เขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดกับประชาชนชาวนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง
     ตัวเขื่อน ประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็น เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,593 เมตร ความสูง ( สูงสุด ) 93 เมตร รับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำมีความจุ 224 ล้าน ลบม.
     ประโยชน์ มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และบรรเทาอุทกภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนครนายก นักท่องเที่ยวสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน
     คุณค่า เขื่อนขุนด่าน ฯ สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวนครนายกและชาวไทย
     โครงการแก่งเทียมเพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นสนามสลาลอมนานาชาติเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ สร้างกิจกรรมท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก เพิ่มขึ้น

ที่มาข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก