อสังหาริมทรัพย์: Real Estate

พิมพ์

images/resized/images/stories/demo/header/ban_saurn_jukradao_205_154.jpgimages/resized/images/stories/demo/header/sourn_phu_num_205_154.jpg
อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของจักรดาวกรุ๊ป โดยมีแนวความคิดว่าจะจัดสรรที่ดินที่สามารถให้เป็นที่หลบภัยตามธรรมชาติ เนื่องจากเกิดวิกฤตกาลโลกร้อนทำให้โอกาสที่จะเกิดภัยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่สูงมีทิวเขามากมาย ใกล้กรุงเทพประมาณ 76 กิโลเมตรโดยเริ่มจากสะพานรังสิตถึงโครงการ
Real estate business as part of the Jukradao Group. The idea that land can be allocated to a natural refuge. Since the crisis of global warming potential cause various disasters increase Nakhon Nayok Province is an interesting one. Because the natural environment. Those facilities. Geography as well as many high mountain. Near Bangkok, about 76 kilometers from the bridge project to Rangsit.